Programmation

ou
 + 

 

Théâtre

 

Mardi 23 avril 2019 | 19 h 
 ACHETER Location
Jeudi 25 avril 2019 | 20 h 30
Vendredi 26 avril 2019
 INFORMATION Représentation scolaire
Vendredi 26 avril 2019 | 20 h 
Samedi 27 avril 2019 | 19 h 30
Samedi 27 avril 2019 | 20 h 30
 ACHETER Quelques billets
Dimanche 28 avril 2019 | 14 h 
Mercredi 1 mai 2019 | 19 h 
Jeudi 2 mai 2019 | 20 h 
 ACHETER Quelques billets
Jeudi 2 mai 2019 | 20 h 30
Vendredi 3 mai 2019 | 20 h 
Samedi 4 mai 2019 | 20 h 
 ACHETER Quelques billets
Dimanche 5 mai 2019 | 15 h 
 ACHETER Location
Mercredi 8 mai 2019 | 20 h 
 ACHETER Supplémentaire
Jeudi 9 mai 2019 | 20 h 
 ACHETER Dernière chance
Jeudi 9 mai 2019 | 20 h 30
Vendredi 10 mai 2019 | 20 h 
Jeudi 16 mai 2019 | 20 h 
Vendredi 17 mai 2019 | 20 h 
Vendredi 17 mai 2019 | 20 h 30
Samedi 18 mai 2019 | 20 h 
Mercredi 22 mai 2019 | 20 h 
 ACHETER Supplémentaire
Jeudi 23 mai 2019 | 20 h 
Jeudi 23 mai 2019 | 20 h 30
 ACHETER Quelques billets
Vendredi 24 mai 2019 | 20 h 
Samedi 25 mai 2019 | 19 h 30
 ACHETER Location
Lundi 27 mai 2019 | 20 h 
 ACHETER Location
Vendredi 31 mai 2019 | 20 h 
 ACHETER Supplémentaire
Jeudi 6 juin 2019 | 20 h 30
Vendredi 7 juin 2019 | 20 h 
 ACHETER Supplémentaire
Vendredi 7 juin 2019 | 20 h 30
 ACHETER Supplémentaire
Samedi 8 juin 2019 | 20 h 30
 ACHETER Supplémentaire
Jeudi 13 juin 2019 | 20 h 
 ACHETER Supplémentaire
Jeudi 13 juin 2019 | 20 h 30
 ACHETER Supplémentaire
Vendredi 14 juin 2019 | 20 h 
Samedi 15 juin 2019 | 20 h 
Mardi 18 juin 2019 | 19 h 30
Mercredi 19 juin 2019
 ACHETER Supplémentaire
Jeudi 20 juin 2019 | 20 h 
Jeudi 20 juin 2019 | 20 h 30
 ACHETER Quelques billets
Samedi 22 juin 2019 | 19 h 
 ACHETER Admission générale
Vendredi 9 août 2019 | 20 h 
Samedi 10 août 2019 | 20 h 
Vendredi 16 août 2019 | 20 h 
Samedi 17 août 2019 | 20 h 
Vendredi 23 août 2019 | 20 h 
Samedi 24 août 2019 | 20 h 
Mercredi 28 août 2019 | 20 h 
 ACHETER Supplémentaire
Jeudi 29 août 2019 | 20 h 
 ACHETER Supplémentaire
Vendredi 30 août 2019 | 20 h 
Samedi 31 août 2019 | 20 h 
Mardi 3 septembre 2019 | 20 h 
Mercredi 4 septembre 2019 | 20 h 
Vendredi 6 septembre 2019 | 20 h 
Samedi 7 septembre 2019 | 20 h 
Jeudi 12 septembre 2019 | 20 h 
Vendredi 13 septembre 2019 | 20 h 
Samedi 14 septembre 2019 | 20 h 
Jeudi 19 septembre 2019 | 20 h 
Vendredi 20 septembre 2019 | 20 h 
Samedi 21 septembre 2019 | 20 h 
 ACHETER Supplémentaire
Samedi 21 septembre 2019 | 20 h 30
Mercredi 25 septembre 2019 | 20 h 
Jeudi 26 septembre 2019 | 20 h 
 ACHETER Supplémentaire
Jeudi 26 septembre 2019 | 20 h 30
Vendredi 27 septembre 2019 | 20 h 
Vendredi 27 septembre 2019 | 20 h 30
Samedi 28 septembre 2019 | 20 h 
Jeudi 3 octobre 2019 | 20 h 
 ACHETER Supplémentaire
Vendredi 4 octobre 2019 | 20 h 
 ACHETER Supplémentaire
Mardi 8 octobre 2019 | 20 h 
 ACHETER Supplémentaire
Mercredi 9 octobre 2019 | 20 h 
Jeudi 10 octobre 2019 | 20 h 
Samedi 12 octobre 2019 | 20 h 
Mercredi 16 octobre 2019 | 20 h 
 ACHETER Supplémentaire
Jeudi 17 octobre 2019 | 20 h 
 ACHETER Supplémentaire
Jeudi 17 octobre 2019 | 20 h 30
 ACHETER Supplémentaire
Vendredi 18 octobre 2019 | 20 h 
 ACHETER Supplémentaire
Vendredi 18 octobre 2019 | 20 h 30
 ACHETER Supplémentaire
Samedi 19 octobre 2019 | 20 h 
 ACHETER Supplémentaire
Samedi 19 octobre 2019 | 20 h 30
 ACHETER Supplémentaire
Jeudi 24 octobre 2019 | 20 h 
 ACHETER Supplémentaire
Jeudi 24 octobre 2019 | 20 h 30
Vendredi 25 octobre 2019 | 20 h 
 ACHETER Supplémentaire
Vendredi 25 octobre 2019 | 20 h 30
 ACHETER Supplémentaire
Dimanche 27 octobre 2019 | 14 h 
Jeudi 31 octobre 2019 | 20 h 
Jeudi 31 octobre 2019 | 20 h 30
 ACHETER Supplémentaire
Vendredi 1 novembre 2019 | 20 h 30
 ACHETER Supplémentaire
Samedi 2 novembre 2019 | 20 h 30
Mercredi 6 novembre 2019 | 20 h 
 ACHETER Quelques billets
Jeudi 7 novembre 2019 | 20 h 
 ACHETER Quelques billets
Samedi 9 novembre 2019 | 20 h 
Jeudi 14 novembre 2019 | 20 h 
Jeudi 14 novembre 2019 | 20 h 30
Vendredi 15 novembre 2019 | 20 h 
Samedi 16 novembre 2019 | 20 h 
 ACHETER Supplémentaire
Dimanche 17 novembre 2019 | 14 h 
Vendredi 22 novembre 2019 | 20 h 
Jeudi 28 novembre 2019 | 20 h 30
 ACHETER Supplémentaire
Vendredi 29 novembre 2019 | 20 h 
Samedi 30 novembre 2019 | 20 h 
 ACHETER Supplémentaire
Jeudi 5 décembre 2019 | 20 h 
 ACHETER Supplémentaire
Jeudi 12 décembre 2019 | 20 h 30
 ACHETER Admission générale
Mercredi 18 décembre 2019 | 20 h 
 ACHETER Supplémentaire
Mercredi 15 janvier 2020 | 20 h 
Vendredi 17 janvier 2020 | 20 h 
 ACHETER Supplémentaire
Samedi 18 janvier 2020 | 20 h 
 ACHETER Supplémentaire
Jeudi 23 janvier 2020 | 20 h 
 ACHETER Supplémentaire
Jeudi 23 janvier 2020 | 20 h 30
Vendredi 24 janvier 2020 | 20 h 
 ACHETER Supplémentaire
Vendredi 14 février 2020 | 20 h 
Vendredi 28 février 2020 | 20 h 
 ACHETER Supplémentaire
Vendredi 6 mars 2020 | 20 h 
 ACHETER Supplémentaire
Jeudi 2 avril 2020 | 20 h 
 ACHETER Supplémentaire
Vendredi 10 avril 2020 | 20 h 
 ACHETER Supplémentaire
Samedi 11 avril 2020 | 20 h 
Vendredi 8 mai 2020 | 20 h